Форма за запитване за транспорт
* Задължителни полета
Име на компанията: *
Адрес:
Лице за контакт: *
E-Поща:
Телефон: *
Вид транспорт: *
Държава на товарене: *
Град на товарене: *
Пощенски код:
Държава на доставка: *
Град на доставка: *
Пощенски код:
Доставка по Инкотермс 2010: *
Дата на готовност за товарене: *
Вид на товара: *
Брой/тип колети: *
Размери: *
(Дъл. х Шир. х Вис. в см.)
Общ обем: *
3)
Общо бруто тегло: *
(кг)
Опасен товар: *
Клас на опасност/UN номер:
Възможност за товарене върху стоката:
(Моля попълнете при запитване за автомобилен транспорт)
Брой/вид контейнер(и):
(Моля попълнете при запитване за морски транспорт)
Допълнителни изисквания:
Моля за телефонен разговор/среща с представител на Орбит ЕООД
Допълнителни услуги, които ползваме:
(Митн. предст., застраховане, складиране и т.н.)