Фирмени политики

Надеждни и навременни решения за транспорт и спедиция, съобразени с всяко Ваше изискване

Клиентите, които имат строго специфични изисквания за организиране, съхранение и транспортиране на стоки обикновено се обръщат към нас. Знаят, че нашият основен принцип е „бизнес, ориентиран към клиента“. Държим на него и го спазваме.

За да ползвате нашите услуги спокойно и за да сме сигурни, че винаги ще Ви предложим най-доброто решение, конкретно за Вашия случай, спазваме стриктно създадените фирмени политики и покриваме изискванията на големите международни организации за качество, контрол, квалификация в сферата на спедицията и логистиката.

Запознайте се с нашите фирмени политики!

Периодично разглеждаме всички изисквания за безопасност и здраве на институции, организации и клиенти. Правим оценка на риска и адаптираме всички работни процеси и условията на труд, така че да осигурим на служители, партньори и клиенти безопасна и здравословна среда за работа и сътрудничество.

Уважение, разбиране, спазване на закона, грижа за другия – вярваме, че това е солидната база, на която трябва да общуваме със своите служители, клиенти, партньори. Орбит е фирма с изграден авторитет, зад който заставаме със своите лица, имена, професионално и лично поведение.

Помагаме за опазването на околната среда като следваме три прости принципа – рециклиране, техническа поддръжка, използване на превозни средства с катализатори и/или „чисто гориво“. Спазваме всички законови разпоредби, свързани с околната среда и участваме в различни инициативи за почистването и съхранението ѝ.

За по-голямо удобство на посетители и служители и за сигурността и спокойствието на всички наши клиенти сме разработили процедура за посещение в сградите на Орбит. Молим Ви да се запознаете с нея преди да ни посетите. Благодарим.

Безопасността и сигурността на стоки, товари и всякакви други активи на нашите клиенти и партньори е от първостепенно значение за нас. Спазваме отлично разработени процедури за гарантиране на сигурност, внедряваме модерни технологии за наблюдение и проследяване, предлагаме Ви отлични условия за застраховка.

За нас, екипа на Орбит, е изключително важно да сме изрядни пред закона, пред своите клиенти и партньори, пред себе си. Действията ни се базират на строги принципи против корупцията и конфликтите на интереси.

Следваме всички предписания и законови изисквания за защита на личните данни. Събираме от нашите клиенти и партньори само информацията, необходима за спедиция и транспорт на товари и съхраняваме данните в рамките на задължителния период. След това ги унищожаваме.

Подходът ни е клиентски ориентиран. За нас Вашите изисквания и нужди са на първо място. За да Ви предложим все по-високо и по-високо ниво на обслужване, създадохме процедури, които следва всеки наш служител и които ревизираме и променяме периодично. Запознайте се с тях.

Запознайте се с общите принципи, които спазват всички служители на фирмата – от висшия мениджмънт до човека, който Ви посреща на входа. Вярваме, че само с разумни правила, които важат за всеки, можем да постигнем сигурност, спокойствие, растеж и висока клиентска удовлетвореност.

В случай, че не знаете към кого да отнесете Вашето запитване или ако искате да се запознаете с разпределението на отговорностите и йерархията в Орбит, разгледайте схемата.

Колкото по-добре сме подготвени, толкова по-малък е рискът от инциденти и трайни здравословни проблеми. Затова, наред с политиката за здравеопазване и работна безопасност, сме разработили и процедура за първа помощ, с която са запознати всички наши служители.

Запознайте се с интегрираната схема на управление, по която работим в Орбит с цел гарантиране на качеството.

Като горд член на OB Group of Companies, ние спазваме всички корпоративни политики на нашата компания майка, Orphee Beinoglou:

https://www.beinoglou.gr/policies/12