GDPR

Политика за използване на “бисквитки”

Съгласие

Чрез използването на този уебсайт www.orbit.bg вие се съгласявате да използвате “бисквитките” в съответствие с тази Политика за използване на “бисквитки”. При първото си посещение на Уебсайта ще видите изскачащ прозорец, който ще ви уведоми за това. Въпреки че обикновено той няма да се появява при последващи посещения, вие можете да откажете Вашето съгласие по всяко време, като спазвате инструкциите по-долу.

Деактивиране на “бисквитките”

Ако не сте съгласни да използвате нашите “бисквитки” в Уебсайта, моля, деактивирайте ги, като спазвате указанията за Вашия браузър, посочени тук (http://www.allaboutcookies.org/). Моля да имате предвид, че някои от приложенията на Уебсайта и услугите, предоставени на Уебсайта, няма да функционират толкова добре, ако “бисквитките” са деактивирани.

Когато организацията, която е задала “бисквитката”, предоставя автоматизиран деактивиращ инструмент по отношение на своите “бисквитки”, ние описваме под името на тази организация категорията “бисквитки”, която тя е определила заедно с линка към нейния автоматизиран инструмент за деактивиране. При всички останали случаи ние изброяваме имената на самите “бисквитки” и техния източник към датата на тази политика за използване на “бисквитки”, така че ако желаете, да можете лесно да ги идентифицирате и деактивирате чрез инструментите на Вашия браузър.

Някои браузъри Ви дават възможност да сигнализирате, че не желаете да се проследява активността ви в интернет. Деактивирането на проследяването може да възпрепятства някои приложения на Уебсайта и услугите, предоставяни на Уебсайта.

След първоначалното Ви посещение в Уебсайта ние може да променим “бисквитките”, които използваме. Тази Политика за използване на “бисквитки” винаги ще Ви дава възможност да разберете кой и с каква цел поставя “бисквитки” и да Ви даде средствата да ги деактивирате, така че трябва да я проверявате от време на време.