Careers

Careers

Find your place among us. We value responsible people who have passion and skills.

 

Examine the vacanies announced and send us the necessary documents.

ORBIT is a customer-oriented forwarding and transportation company. We consider that employing staff which is well-qualified and responsible is essentially important for our development and reputation and we welcome everyone who wants to join our team and enrich it with their knowledge and skills.

We support our employees by providing them with annual trainings, career growth opportunities, clear work processes, productive environment, and by treating them justly and with respect.

Vacancies:

ОРБИТ ЕООД е една от водещите компании, в предоставяне на услуги и иновативни бизнес решения за транспорт, преместване и логистика.
Ние формирахме екип от динамичен персонал с доказан опит в съвременните логистични и транспортни методи.
Във връзка с разширяване на дейността ни и стартиране на нови проекти планираме да назначим отговорна личност на длъжността:

Работник Складово стопанство

Описание на длъжността:
Да познава добре структурата и дейността на процеса по приемане, съхранение, сортиране, складиране и експедиция в Складово Стопанство.
Длъжността е включена в обхвата на отдел “Складово стопанство” и предполага:
изпълнение на :
-приемане на пратки, стоки, вещи и товари , товарене, разтоварване, подреждане , сортиране и етикетиране на оборудването според инструкциите, получени от “Координатор Проект” и/или ”Управляващ Склад”;
-проверява окомплектовката и фабричните номера на получените в склада пратки, стоки и товари, подготвя и окомплектова посочените в заявките за експедиции артикули съобразно посочените кодове и количества, товарителници, адреси;
-води стриктно стоковата наличност в складовата програма, като издава необходимата документация на вход/изход;
– работа със сканиращо устройство и складова програма;
-при необходимост помага при осъществяването на всяка една от последващите операции в технологичния процес;

Да познава добре структурата и дейността на товаро-разтоварните процеси и безопасната работа с подемната техника /мотокар , високоповдигач,електрокар, както и транспалетна количка/.

Спазва стриктно:
– изискванията по техника на безопасност по Охрана на труда, съгласно Правилника по Безопасност и Охрана на труда и ЗЗБУТ.
Грижи се за поверената му техника , машини и съоръжения, сканиращи устройства, принтери и др. – за тяхната безаварийност и изправност.

Работно време:
Oт понеделник до петък
От 09.00ч – до 18.00ч.

Предлагаме:
. динамична работа
∙ професионална квалификация
∙ поле за професионална изява
∙ възможност за личностно развитие
∙ работа с екип от професионалисти
∙ фирмено работно облекло
∙ лични предпазни средства

Изисквания към кандидата:
. комуникативност;
. организационни умения;
. позитивна нагласа;
. отговорност;
. умения за работа в екип;
. умения за работа с компютър;
. способност за изработване на нестандартни решения;
. умения за работа под напрежение и в срок;

Изпратените автобиографии ще се разглеждат напълно конфиденциално, съгласно действащата нормативна уредба.

ОРБИТ ЕООД осигурява равни възможности, справедливо и безпристрастно третиране в областта на заетостта за всички лица, независимо от раса, цвят, религия, пол, национален произход, възраст, увреждане, политическа принадлежност, семейно положение, или сексуална ориентация.

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

ОРБИТ ЕООД е една от водещите компании, в предоставяне на услуги и иновативни бизнес решения за транспорт, преместване и логистика.
Ние формирахме екип от динамичен персонал с доказан опит в съвременните логистични и транспортни методи.

Във връзка с разширяване на дейността ни и стартиране на нови проекти планираме да назначим отговорна личност на длъжността:

Електрокарист – подемчик

Описание на длъжността:
Да познава добре структурата и дейността на процеса по приемане, съхранение, сортиране, складиране и експедиция в Складово Стопанство.
Длъжността е включена в обхвата на отдел “Складово стопанство” и предполага:
изпълнение на :
-приемане на пратки, стоки, вещи и товари , товарене, разтоварване, подреждане , сортиране и етикетиране на оборудването според инструкциите, получени от “Координатор Проект” и/или ”Управляващ Склад”;
– извършва товаро-разтоварна дейност по приемане и издаване на стока, пратки и товари на клиенти на фирмата;
-следи за изправността и техническата поддръжка на поверената му подемна техника;
-при необходимост помага при осъществяването на всяка една от последващите операции в технологичния процес;

Да познава добре структурата и дейността на товаро-разтоварните процеси и безопасната работа с подемната техника /мотокар високоповдигач,електрокар, както и автоматизирана транспалетна количка/.

Спазва стриктно:
– изискванията по техника на безопасност по Охрана на труда, съгласно Правилника по Безопасност и Охрана на труда и ЗЗБУТ.
Грижи се за поверената му техника , машини и съоръжения – за тяхната безаварийност и техническа изправност.

Работно време:
От понеделник до петък
от 09.00 – 18.00ч.

Предлагаме:
. динамична работа
∙ професионална квалификация
∙ поле за професионална изява
∙ възможност за личностно развитие
∙ работа с екип от професионалисти

Изисквания към кандидата:
. комуникативност;
. организационни умения;
. позитивна нагласа;
. отговорност;
. умения за работа в екип;
. умения за работа с компютър;
. способност за изработване на нестандартни решения;
. умения за работа под напрежение и в срок;
. валидно свидетелство за правоуправление на електрокар високоповдигач и мотокар;

Професионалният опит в областта ще се счете за предимство.

Изпратените автобиографии ще се разглеждат напълно конфиденциално, съгласно действащата нормативна уредба.

ОРБИТ ЕООД осигурява равни възможности, справедливо и безпристрастно третиране в областта на заетостта за всички лица, независимо от раса, цвят, религия, пол, национален произход, възраст, увреждане, политическа принадлежност, семейно положение, или сексуална ориентация.

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю