Етичен кодекс

Етичен кодекс

Логистични и транспортни решения от хора за хора

Добър екип се прави от хора с близки ценности и разбирания за морал, които спазват един етичен кодекс. Добра услуга, която отговаря на индивидуалните нужди на клиента и е създадена, и реализирана, с цел да му помогне, се осигурява от добър екип.

Запознайте се с етичния кодекс, който спазват всички мениджъри и служители на Орбит

  1. Грижим се за здравето и безопасността на нашите служители

Осигуряваме здравословна и безопасна работна среда за нашите служители. Предпазваме ги от малтретиране и тормоз. Не допускаме дискриминация по пол, раса, увреждане, убеждение или сексуална ориентация.

  1. Уважаваме клиентите си

Отнасяме се към нашите клиенти честно и с уважение. Гарантираме, че котировките на услугите ни и предоставените фактури за плащане са ясни, точни и последователни. Стремим се да задоволим и най-дребните изисквания, за да бъде клиентът спокоен.

  1. Уважаваме конкурентите си

Предоставяме услуги в свободна и лоялна конкуренция. Не участваме в споразумения, които ограничават или нарушават конкуренцията, не обменяме поверителна търговска информация и се съобразяваме с всички съответни закони.

  1. Отговорни сме към опазването на околната среда

Ангажирани сме с различни екологични каузи. Работим упорито, за да повишим личната отговорност и участие на служителите ни в опазването на природата. Създаваме процедури, спазването на които намалява вредните емисии.

  1. Поддържаме антикорупционни практики

Задължаваме се да не стимулираме даването, предлагането и получаването на подкупи или подобни улесняващи плащания, за да постигнем разрастване или запазване на бизнеса си. Съобразяваме се с американската външна политика, относно Закона за корупционни практики (1977).

  1. Пазим личните данни на всички наши служители, клиенти и партньори

Запазваме в тайна личния живот и сигурността на всички лични данни, свързани с нашите служители и клиенти. Спазваме изискванията и разпоредбите, регулиращи боравеното с поверителна и лична информация.

  1. Следим за спазването на този кодекс от всеки служител на Орбит

Насърчаваме всеки служител, който узнае за нарушение на кодекса, да сигнализира своевременно. Ангажираме се да проучим възможните нарушения и да предприемем необходимите, коригиращи действия.

Научете повече за нашите фирмени политики.