Сигурност

Сигурност

Процeдурите в Орбит, свързани със сигурността, са съобразени с изискванията за сигурност на съоръженията, Клас А, на TAPA

 • Достъпът на служители, доставчици и посетители се контролира от пропускателни пунктове с ID карти
 • Използваме система за достъп с код, охрана и администратор
 • Разполагаме със складова зона за съхранение на ценни стоки с високо ниво на сигурност, алармени системи и достъп с карти

Алармени системи

 • СОТ – (24x7x366).
 • Съхранение на видео записи – 30 дни.
 • Ограничен достъп.
 • Пожароизвестителна система
 • Мониторинг и контрол на управление.

Система за видео наблюдение

 • Над 440 видео камери с DVR контрол на управление, мониторинг и запис 24 часа на ден, 7 дни в седмицата (24x7x366).
 • GPS мониторинг на автомобилния парк
 • Санитарен контрол
 • Първа помощ
 • План за евакуация
 • Пожаро-аварийна безопасност
 • Всички системи за сигурност се поддържат от независима фирма за техническа поддръжка и контрол всеки месец.