История

История

Историята на Орбит ЕООД в години, лицензи и сертификати:

ORBIT Ltd. International Forwarding & Moving е създадена през 1994 г. като български офис на Orphee Beinoglou S.A., Гърция.

1998 г. – Получаваме членство на HHGFA.

1999 г. – Вече сме лицензиран митнически агент от Министерството на финансите и Главна митническа дирекция.

2000 г. – Откриваме склад под митнически контрол, собственост на компанията.

2001 г. – Стартираме предлагането на услуги с добавена стойност (подбор, преопаковане и дистрибутиране в цяла  България).

2002 г. – Ставаме член на FIATA. Създаваме собствен автомобилен парк за обслужване на логистичните проекти и дистрибуцията за България.

2003 г. – Получаваме пълна акредитация по ISO 9001:2000 от BVQI. Откриваме нов офис и складова база – логистичен център – Аерогара София.

2004 г. – Вече сме лицензиран IATA CARGO агент и сме напълно акредитирани по FAIM-ISO, FIDI и OMNI, IELA, ICEFAT. Първи в Източна Европа получаваме и пълна акредитация по TAPA–FSR Class A от SGS Bulgaria.

2006 г. – Подновена е пълната ни акредитация по TAPA –  FSR  Class A от SGS Bulgaria, по FAIM-ISO и по ISO 9001:2000 от Bureau Veritas Certification.

2008 г. – Разширяваме логистичния център на Орбит ЕООД, разположен в района на Летище София. Подновяваме пълната си акредитация по FAIM-ISO.

2009 г. – Пълна акредитация по ISO 9001:2008 от Бюро Веритас.

2010 г. – Отново получаваме пълна акредитация по TAPA –  FSR  Class A, този път от Бюро Веритас и пълна акредитация по FAIM-ISO, признание за високото качество и сигурност на нашите услуги.

2011 г. – Приети сме за членове на Unigroup UTS.

2012 г. – Продължаваме да сме изцяло акредитирани по TAPA-FSR, ISO9001, FIDI FAIM-Plus. Периодичното преминаване през процеса на акредитиране е естествен резултат от постоянното повишаване на качеството на нашите услуги.

2014 г. – Приети сме за членове на Unigroup Relocation Network.

2015 г. – Отново имаме пълна акредитация по TAPA-FSR Class. A, FIDI FAIM-Plus и ISO 9001:2008. Нови сертификати за Орбит ЕООД са ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007 от Бюро Веритас.

2016 г. – Приети сме за членове на Harmony Relocation Network.

2017 г. – Получаваме сертификат за одобрен икономически оператор AEO Authorization BG AEOF 1211840490039 от Европейската Общност.

2018 г. – Пълна акредитация по TAPA – FSR Class A от SGS Bulgaria, FIDI FAIM-Plus. Пълна акредитация по ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007 от Bureau Veritas Certification.

2019 г. – Разширяваме логистичните центрове на Орбит ЕООД, придобивайки Терминал Изток, с. Гара Елин Пелин, Софийска област.

2020 г. – Пълна акредитация по ISO 45001:2018 от Bureau Veritas Certification.

2021 г. – Подновена е пълната ни акредитация по TAPA – FSR Class A от SGS Bulgaria, по FIDI FAIM-Plus и по ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018 от Bureau Veritas Certification.

2023 г. – Готови сме за новите предизвикателства, пред които са изправени нашите клиенти и работим заедно с тях за по-бързи, сигурни и ефективни спедиторски и логистични решения.