Поверителност

Поверителност

ОРБИТ ЕООД е администратор на лични данни, по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и националното законодателство.

Настоящата Декларация за поверителност на личните данни предоставя информация за начина, по който ОРБИТ ЕООД обработва събраните или получени лични данни на своите клиенти, контрагенти и потребители на сайта www.orbit.bg.

Кои сме ние?

ОРБИТ ЕООД, ЕИК BG 121184049
ул. „Продан Таракчиев“ № 16,
1540 Зона Аерогара София, България
Тел: +359 2 970 6300, -6400, -6500
eл. адрес: orbit@orbit.bg

Какви лични данни събираме?

ОРБИТ ЕООД обработва описаните лични данни, които Вие, като наш клиент/контрагент, ни предоставяте доброволно в хода на изпълнение на бизнес отношенията ни във връзка с основната ни дейност – спедиторски, транспортни, логистични и складови услуги. Също така можем да получим информация, съдържаща Ваши лични данни, от нашите бизнес партньори във веригата на доставки или от публични регистри.

Личните данни, които можем да обработваме в хода на дейността ни са:

  •  Име, фамилия, телефон, електронна поща (на представители на възложител/вложител/изпращач/получател/превозвач и др.); адреси на товарене/доставка – в процеса на запитване, офериране и изпълнение на услугите;
  • Документи, съдържащи лични данни, доказващи самоличност, основание за пребиваване, собственост, семейно положение и др. според изискванията на митническите органи, в допълнение на посочените в предната точка – при транспорт на лични вещи на чужди граждани;
  • ЕГН, данни от лична карта – на водачи (служители на ОРБИТ ЕООД или на външни превозвачи), във връзка с осигуряване на достъп до пунктове за товарене/разтоварване със специални пропускателни режими;
  • Име, фамилия, електронна поща, телефон, фирма на служителите на нашите доставчици – във връзка с комуникация относно заявки и доставки;
  • Видеозапис – при посещение на площадките на дружеството;
  • Име, имейл, телефон – за търговски съобщения.

Ако нямаме възможност да обработваме описаните лични данни, ние няма да можем да изпълним/възложим услугите, предмет на нашите бизнес отношения.

Защо са ни необходими?
За да обработваме Вашите лични данни законосъобразно, е необходимо да съществува конкретна легитимна цел и валидно правно основание. В зависимост от целите, ние обработваме личните Ви данни на следните основания:
2.1. обработване на запитвания и изпълнение на заявки/договори за спедиторски, транспортни, логистични и складови услуги – на основание изпълнение на договор или предварителни стъпки за изпълнение на договор;
2.2. комуникация с нашите доставчици и техни служители при закупуване на стоки и услуги за нуждите на дружеството – на основание изпълнение на договор или предварителни стъпки за изпълнение на договор;
2.3. предоставяне на трети страни – изпращачи, получатели, подизпълнители и партньори във веригата на доставки – на основание изпълнение на договор или предварителни стъпки за изпълнение на договор;
2.4. предоставяне на трети страни – държавни оторизирани органи (митнически, МВР, гранична полиция и др.), на основание законовите задължения на ОРБИТ ЕООД;
2.5. гарантиране на сигурността на служителите, стоките, сградите и активите на ОРБИТ ЕООД – на основание легитимните интереси на ОРБИТ ЕООД;
2.6. изпращане на търговски съобщения – на основание легитимните интереси на ОРБИТ ЕООД.
Какво правим със събраните лични данни?
Вашите лични данни се обработват в ОРБИТ ЕООД на територията на България. Хостингът и съхранението на Вашите данни се извършват в границите на Европейския съюз или в трети държави с решение за адекватно ниво на защита.
Дружеството обработва личните Ви данни с автоматични (изцяло или частично) и с неавтоматични (на хартиен носител) средства.
Всички електронни и хартиени носители, съдържащи лични данни са надлежно защитени със съответните организационни и технически мерки според изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).
Дружеството предоставя Ваши лични данни (контактни данни, място на товарене/доставка и др.) на трети лица, във връзка с изпълнение на услугата/договора, такива като превозвачи, агенти и партньори, опериращи в границите на Европейското икономическо пространство, както и извън него.
Търговски съобщения
Нашият търговски отдел, на основание легитимния интерес на дружеството, изпраща съобщения или се свързва по телефон с представители на юридически лица, като използва контактните данни, достъпни в публични регистри, за да презентира услугите на ОРБИТ ЕООД или да Ви представя нови и атрактивни предложения. Можете да възразите или да се отпишете от получаването на този тип кореспонденция, чрез линка, наличен във всеки имейл, съдържаш търговско съобщение.
Бисквитки
За да работи сайта ни правилно, използваме „бисквитки“. Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запаметява вашите действия и предпочитания за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга.

Нашият сайт използва единствено собствени, строго задължителни бисквитки, които са необходими, за да можете да навигирате в уебсайта ни и да използвате различни негови функции. Не е необходимо Вашето съгласие, за да използваме този вид бисквитки.

WordPress

Употреба: Използваме WordPress за функионалността на сайта. Прочетете още

Други

complianz_policy_id
complianz_consent_status
cmplz_marketing
redux_current_tab
redux_current_tab_get
redux_current_tab_services_option
redux_metabox_undefined_current_tab_services_option
wp-autosave-1
wp-saving-post
redux_metabox_undefined_current_tab_cms_page_options
redux_current_tab_cms_page_options
vchideactivationmsg_vc11
redux_current_tab_cms_theme_options

Споделяне на данни: Тези данни не се споделят с трети страни

Polylang

Употреба: Използваме Polylang за управление на езиците на сайта. Прочетете още
Споделяне на данни: Тези данни не се споделят с трети страни.

Google Fonts

Употреба: Използваме Google Fonts за показване на уеб шрифтове. Прочетете още
Споделяне на данни: За повече информация, моля, прочетете Декларацията за поверителност на Google Fonts.

Google Maps

Употреба: Използваме Google Maps за показване на карти. Прочетете още
Споделяне на данни: За повече информация, моля, прочетете Декларацията за поверителност на Google Maps

Facebook

Употреба: Използваме Facebook за показване на последните социални публикации и / или бутони за социално споделяне. Прочетете още
Споделяне на данни: За повече информация, моля, прочетете Декларацията за поверителност на Facebook.

Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни?
Съхраняваме данните Ви за срока на изпълнение на целите, за които данните са събрани и при спазване на съответното законово изискване, както следва:
– Счетоводните документи и съпътстващата информация по изпълнение на договори/заявки се съхраняват 10+1 години, съгласно Закона за счетоводството;
– Всичко останали документи се архивират за срок от 3 години, в съответствие с изискванията на внедрената система за управление на база ISO 9001.
След изтичане на определения срок, Вашите данни ще бъдат унищожени.
Какви са Вашите права?
Право на достъп и право да получите копие от личните Ви данни
Имате право да получите потвърждение дали обработваме Ваши лични данни. Ако това е така, може да получите достъп до Вашите лични данни и до определена информация за това как те се обработват.
Право на коригиране на Вашите лични данни
Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, които са неточни или непълни.
Право на изтриване („право да бъдеш забравен“)
Имате право да поискате изтриване на Вашите лични данни, когато вече не са необходими за целите, за които са събрани или обработвани по друг начин, както и в други случаи, предвидени в Регламента, например ако желаете да оттеглите даденото си съгласие или данните са били обработвани незаконосъобразно.
Право на ограничаване на обработването
Ако оспорите точността на личните Ви данни за период, който ни позволява да я проверим, както и в други случаи, предвидени в Регламента, може да поискате ограничаване на обработването на Ваши лични данни.
Право на преносимост
Имате право да получите личните данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и правото да прехвърлите тези лични данни на друг администратор на лични данни, когато обработването на такива лични данни:
– е основано на съгласие или на договор с нас и
– се извършва по автоматизиран начин.
Когато сте упражнили правото си на преносимост, имате право да поискате от Дружеството директно да прехвърли личните Ви данни на друг администратор, когато това е технически осъществимо.
Право на възражение
Имате право, на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, да възразите срещу обработване на лични данни, отнасящи се до Вас, което се основава на легитимните интереси на Дружеството. Можете да възразите или във всеки един момент да откажете

получаването на търговски съобщения, след което ние ще прекратим обработването на Вашите данни за тази цел.
Ако желаете да упражните някое от Вашите права или имате въпроси относно обработването на Вашите лични данни, моля, свържете се с нас на gdpr_dpo@orbit.bg или на публикуваните на уеб страницата ни контакти. Ще разгледаме Вашето запитване/оплакване и в рамките на 30 дни от получаването му ще получите отговор. При необходимост този срок може да бъде удължен с до два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията, за което ще бъдете своевременно информиран, включително за конкретните причини за забавянето.
Ако смятате, че Вашите лични данни не са били обработени законосъобразно, можете да се свържете с Комисията за защита на личните данни и да подадете жалба на тел. 02/91-53-518, електронна поща: kzld@cpdp.bg.

Моля, запознайте се и с „Уведомление за защита на личните данни при подаването на сигнали за нарушения“.