Опазване на околната среда

Опазване на околната среда

Вярваме, че опазването на околната среда е отговорност както на всеки човек, така и на всеки бизнес, независимо от сферата на дейност. Затова сме активни в три посоки:

  1. Стараем се да минимизираме ефекта от дейността си върху околната среда.

Влагаме пари, умения и време в щателната поддръжка на автопарка на Орбит в оторизирани сервизи, използваме превозни средства с катализатори и/или „чисто гориво“.

Прилагаме специално разписани процедури за управление консумацията на енергия, вода и гориво на територията на фирмата.

  1. Използваме система за сортиране и рециклиране.

Разработили сме процедура за сортиране на отпадъчни опаковъчни материали и отпадъчни материали от нашите офиси. Предаваме ги на фирма, с която имаме договор за рециклиране. Купуваме нови опаковъчни материали, произведени от 100% рециклирана хартия.

  1. Насърчаваме ангажираността на служителите с екологични каузи и работим с партньори, които спазват стандартите за опазване на околната среда.

Запознайте се с нашата фирмена политика по отношение на околната среда

Природата е на всички, да си помагаме, за да я опазим!