Социална политика

Социална политика

Отговорността е част от успеха!

„Грижа и отговорност“ е нашият принцип не само на работа, но и в отношението ни към околния свят. Знаем, че ако искаме да имаме процъфтяващ бизнес, трябва да се погрижим нашите клиенти и партньори да поддържат и развиват своя и да осигурим спокойствие и сигурност на служителите си. Ако искаме справедлив и достоен живот, трябва да помагаме според възможностите си той да бъде такъв за всички.

В Орбит развиваме активна, социално отговорна политика в сферите:

  • околна среда
  • здравеопазване
  • борба с детския труд
  • достойни условия на труд и равноправие

Участваме в различни дейности в гореизброените области и поддържаме собствени инициативи.

Запознайте се с фирмения етичен кодекс  и с нашите фирмени политики! Това е най-добрият начин да разберете как сме се превърнали в една от най-успешните фирми за спедиция и логистика в България и Източна Европа и какво да очаквате от работата си с нас.